Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-02-24 13:46:00 LENTEX LENTEX SA (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki PAP - Emitent
2020-02-24 13:41:00 KOMPAP PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA (16/2020) Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu PAP - Emitent
2020-02-24 13:40:00 FASING FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (5/2020) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki PAP - Emitent
2020-02-24 13:38:00 FASING FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (4/2020) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki PAP - Emitent
2020-02-24 13:36:00 KOMPAP PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA (15/2020) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu PAP - Emitent
2020-02-24 13:31:00 KOMPAP PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA (14/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej PAP - Emitent
2020-02-24 13:27:00 LENTEX LENTEX SA (4/2020) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 24.02.2020r. PAP - Emitent
2020-02-24 12:35:00 RAFAMET FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (7/2020) Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A. PAP - Emitent
2020-02-24 12:06:00 JWCONSTR J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (21/2020) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki PAP - Emitent
2020-02-24 12:06:00 KOMPAP PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA (13/2020) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2020-02-24 11:28:00 BENEFIT PARTNERS (4/2020) Wcześniejszy wykup obligacji serii A i B PAP - Emitent
2020-02-24 11:24:00 INTERSPPL INTERSPORT POLSKA SA (7/2020) Zmiana powierzchni handlowej PAP - Emitent
2020-02-24 11:13:00 PLAY PLAY COMMUNICATIONS SA (6/2020) Powiadomienie o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji PAP - Emitent
2020-02-24 10:41:00 ORZBIALY ORZEŁ BIAŁY SA (7/2020) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. PAP - Emitent
2020-02-24 09:54:00 BRASTER BRASTER SA (35/2020) Informacja o transakcjach dokonanych przez PAP - Emitent
2020-02-24 07:47:00 UNICREDIT UNICREDIT S.P.A. (10/2020) UniCredit statement PAP - Emitent
2020-02-24 06:10:00 AMBRA AMBRA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2020-02-23 21:04:00 ENERGA ENERGA SA (11/2020) Przyjęcie uzgodnienia na temat analiz w okresie PAP - Emitent
2020-02-23 21:02:00 PLAYWAY PLAYWAY SA (5/2020) Popremierowy raport sprzedażowy dot. gier Tank PAP - Emitent
2020-02-23 20:59:00 TYDZIEŃ W KRAJU: Wyniki firm za IV kw. i kursy dużych spółek w centrum uwagi PAP - depesza