Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-09-16 22:33:00 PLAYWAY PLAYWAY SA (45/2019) Popremierowy raport sprzedażowy dot. głównych gier grupy PlayWay S.A. - aktualizacja PAP - Emitent
2019-09-16 22:04:00 TBULL T-BULL SA (23/2019) Raport miesięczny za sierpień 2019 r. PAP - Emitent
2019-09-16 20:22:00 MAXCOM MAXCOM SA (19/2019) Zawiązanie spółki WISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach PAP - Emitent
2019-09-16 19:29:00 PROTEKTOR PROTEKTOR SA (59/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy. PAP - Emitent
2019-09-16 18:52:00 UNICREDIT UNICREDIT S.P.A. (49/2019) UniCredit successfully issues a 10 year PAP - Emitent
2019-09-16 18:50:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2019-09-16 18:46:00 IDEABANK IDEA BANK SA (61/2019) AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ PAP - Emitent
2019-09-16 18:36:00 KANIA ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA W RESTRUKTURYZACJI (56/2019) Wszczęcie kontroli celno-skarbowej PAP - Emitent
2019-09-16 18:29:00 PBKM POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (32/2019) Otrzymanie od PAP - Emitent
2019-09-16 18:04:00 SKARBIEC SKARBIEC HOLDING SA (32/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. PAP - Emitent
2019-09-16 17:44:00 GETINOBLE GETIN NOBLE BANK SA (51/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego PAP - Emitent
2019-09-16 17:22:00 WORKSERV WORK SERVICE SA (63/2019) Submission by a shareholder of the Company PAP - Emitent
2019-09-16 17:14:00 SUNEX SUNEX SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P PAP - Emitent
2019-09-16 17:14:00 MERCATOR MERCATOR MEDICAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-16 17:13:00 ELKOP ELKOP SE Raport okresowy półroczny za 2019 P PAP - Emitent
2019-09-16 17:07:00 WORKSERV WORK SERVICE SA (63/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki PAP - Emitent
2019-09-16 17:05:00 GLCOSMED GLOBAL COSMED SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr PAP - Emitent
2019-09-16 17:03:00 IZOBLOK IZOBLOK SA (13/2019) Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za 1Q 2019/2020 PAP - Emitent
2019-09-16 16:40:00 PKPCARGO PKP CARGO SA (47/2019) Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym PAP - Emitent
2019-09-16 16:21:00 ECHO ECHO INVESTMENT SA (34/2019) Spełnienie warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 PAP - Emitent