Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2010-10-12 11:59:00 Produkcja ziarna będzie rosnąć o 1,3 proc. rocznie, osiągając w 2020 r. 31,7 mln t. - ARR PAP - depesza
2010-10-12 11:58:00 KOMPAP KOMPAP SA nabycie akcji przez prezesa zarządu PAP - Emitent
2010-10-12 11:46:00 Podwyżka stóp NBP o 25 pb w IV kw., ale najprawdopodobniej nie w X - BZ WBK (opinia) PAP - depesza
2010-10-12 11:46:00 Podwyżka stóp NBP o 25 pb w IV kw., ale najprawdopodobniej nie w X - BZ WBK (opinia) PAP - depesza
2010-10-12 11:43:00 Wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,5 proc. w '10, przyspieszy do 4,1 proc. w '11 - BŚ (opinia) PAP - depesza
2010-10-12 11:43:00 Wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,5 proc. w '10, przyspieszy do 4,1 proc. w '11 - BŚ (opinia) PAP - depesza
2010-10-12 11:36:00 Na koniec października złoty umocni się do 3,89 za euro - BZ WBK (opinia) PAP - depesza
2010-10-12 11:36:00 Na koniec października złoty umocni się do 3,89 za euro - BZ WBK (opinia) PAP - depesza
2010-10-12 11:33:00 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30 PAP - depesza
2010-10-12 11:33:00 GLOBCITYHD International Theatres nie chce zmniejszać zaangażowania w CCI poniżej 51 proc. (wywiad) PAP - depesza
2010-10-12 11:33:00 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30 PAP - depesza
2010-10-12 11:33:00 GLOBCITYHD International Theatres nie chce zmniejszać zaangażowania w CCI poniżej 51 proc. (wywiad) PAP - depesza
2010-10-12 11:26:00 PKOBP PKO BP SA zmiana terminu skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy kapitałowej za III kwartał 2010 r. PAP - Emitent
2010-10-12 11:25:00 Power Price pozyskała z emisji 1,3 mln zł PAP - depesza
2010-10-12 11:25:00 Power Price pozyskała z emisji 1,3 mln zł PAP - depesza
2010-10-12 11:22:00 Notowania jednolite - pierwszy fixing PAP - depesza
2010-10-12 11:22:00 Notowania jednolite - pierwszy fixing PAP - depesza
2010-10-12 11:17:00 Wojewoda mazowiecki ws. żałoby narodowej na Mazowszu (komunikat) PAP - depesza
2010-10-12 11:17:00 Wojewoda mazowiecki ws. żałoby narodowej na Mazowszu (komunikat) PAP - depesza
2010-10-12 11:08:00 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR PAP - depesza