Bezpieczne hasło do Systemu Inwestora

Jak stworzyć hasło do Systemu Inwestora?

Hasło do pierwszego logowania w serwisie dostajesz w kopercie dołączonej do umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego. Przy pierwszym logowaniu do Systemu Inwestora obowiązkowa będzie zmiana hasła. Nowe hasło ustalasz samodzielnie, następnie możesz je zmienić w dowolnym momencie po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego (w zakładce Ustawienia - Personalizacja - Zmiana Hasła) oraz w serwisie informacyjnym (w zakładce Mój Profil - Moje dane - Zmiana Hasła).

Jeśli nie będziesz pamiętał hasła, istnieje możliwość jego zresetowania w Punkcie Usług Maklerskich lub telefonicznie pod nr 22 697 49 49 (wymagana jest identyfikacja). 

Przypominamy, że hasła warto okresowo zmieniać (np. raz w miesiącu). Pamiętaj, że w ten sposób dodatkowo podnosisz poziom bezpieczeństwa!

Hasło powinno spełniać następujące zasady:

- posiadać minimum 8 i maksymalnie 20 znaków
- posiadać małe i duże litery (łącznie z polskimi znakami), cyfry i znaki specjalne
- zawierać przynajmniej jedną literę i cyfrę