Skrót wiadomości - środa 12 czerwca

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Polska ma szansę na 5-procentowy wzrost w tym roku - powiedział w Radiu Plus Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Konserwatywna polityka monetarna i fiskalna daje przestrzeń do akomodacji dużego szoku zewnętrznego - napisał w opublikowanym w środę artykule prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem, mocne fundamenty polskiej gospodarki najprawdopodobniej ochronią ją przed ewentualnym negatywnym rozwojem sytuacji za granicą.

Gospodarki państw Europy Środkowej mogą być bardziej podatne na globalną wojnę handlową, biorąc pod uwagę ich dużą zależność od handlu zagranicznego oraz nastawienie na pojedyncze gałęzie przemysłu, takie jak produkcja samochodów - powiedział w środę prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Bank Centralny Turcji (CTB) utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 24,0 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w maju wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,8 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,1 proc. mdm, a +1,9 proc. rdr.

Ceny konsumpcyjne w Chinach wzrosły w maju o 2,7 proc. rdr - podało biuro statystyczne.

BUDŻET, DŁUG

BGK w maju 2019 r. wypłacił 3,01 mld zł z perspektywy 2014-20, a sumaryczna kwota z tej perspektywy wzrosła do 108,99 mld zł - podał BGK w komunikacie.

Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje serii OB0521 o wartości 100 mln zł przeznaczone na zwiększenie funduszy uczelni i międzynarodowych instytutów naukowych - podał resort finansów w komunikacie. MF podał, że seria OB0521 zostanie 26 czerwca 2019 r. zasymilowana z serią OK0521.

GIEŁDA

W środę główne indeksy na warszawskiej giełdzie zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół CD Projekt, JSW i PKO BP.

Na środowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,6 proc. do 2.282,80 pkt., WIG zniżkował 0,5 proc. do 58.917,55 pkt.

SPÓŁKI

Grupa PKP Cargo chciałaby w 2019 roku pochwalić się akwizycją w Polsce oraz za granicą - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz.

PKP Cargo przewiduje jeszcze w 2019 roku poniesienie pierwszych, niedużych nakładów w związku z projektem uruchomienia wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i spółką Wagony Świdnica produkcji taboru kolejowego - poinformował PAP Biznes prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Grupa PKP Cargo spodziewa się utrzymania spadku rynku przewozów towarów masowych w drugim kwartale 2019 roku, ale liczy na poprawę sytuacji w drugim półroczu - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Czesław Warsewicz.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało aneks do umowy z amerykańską firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC, na mocy którego zwiększony zostanie wolumen zakupu skroplonego gazu ziemnego o dodatkowe 1,5 mln ton LNG rocznie - poinformowało PGNiG w komunikacie.

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której prezes stracił we wtorek stanowisko, rozpoczęli w środę akcję protestacyjną oraz procedurę sporu zbiorowego. Wysłali też list do premiera z prośbą o spotkanie. Domagają się dymisji ministra energii i odwołania członków rady JSW z jego nominacji.

Sfinks Polska zaktualizował strategię rozwoju na lata 2017-2022. Planuje m.in. obok dokonywania akwizycji zapewniających przejęcie pakietów kontrolnych, realizować inwestycje w pakiety mniejszościowe. Zamierza przenieść do spółek zależnych marki Sphinx, Chłopskie Jadło i Piwiarnia - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

CD Projekt jest "bardzo zadowolony" z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077, skala zamówień jest "znacznie wyższa" niż w przypadku poprzedniego bestsellera grupy, czyli Wiedźmina 3 - poinformował agencję Bloomberg wiceprezes CD Projekt Marcin Iwiński.

Tauron ma już wyceny swoich aktywów ciepłowniczych i wydobywczych, prowadzi proces wyboru doradcy i wkrótce prześle teasery dla inwestorów - poinformowało PAP Biznes źródło. Tauron jest gotowy sfinalizować ich sprzedaż, ale pod warunkiem, że znajdą się chętni na zakup całości oferowanych aktywów.

Ursus i Alamo Group Europe Ltd. podpisali wstępny i niewiążący list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje dotyczące sprzedaży na rzecz Alamo części lub całości działalności prowadzonej przez Ursus w dywizji w Dobrym Mieście - poinformował Ursus w komunikacie.

Rafako podpisało umowę na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Koks - podało Rafako w komunikacie. Wartość umowy wynosi 289 mln zł netto.

W ramach II fazy wezwania na akcje Prime Car Management, ogłoszonego przez PKO Leasing, nie zostały złożone zapisy na sprzedaż akcji spółki - podał pośredniczący w wezwaniu PKO BP.

Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie współkontroli wraz z MCI nad ABC Data, poprzez nabycie akcji spółki - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM. Tym samym, spełniony został jeden z warunków, od których spełnienia uzależnione było wezwanie.

Utrata zaufania była powodem odwołania prezesa JSW Daniela Ozona - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Famur wyemituje do 200 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł - podał Famur w komunikacie. Datą emisji obligacji będzie 27 czerwca 2019 r., zaś datą wykupu - 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych wznowił rozmowy w sprawie zakupu aktywów lub akcji wybranych spółek z grupy Esperite - podał PBKM w komunikacie.

Santander Bank Polska podpisał z Santander Finanse plan podziału Santander Securities - podał bank w komunikacie. Na Santander Bank Polska ma zostać przeniesiona część majątku oraz praw i obowiązków w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich.

W opinii zarządu Capital Park cena zaoferowana ogłoszonym przez MIRELF VI pod koniec maja w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale odzwierciedla wartość rynkową akcji w kontekście notowań z ostatnich sześciu miesięcy - poinformował Capital Park w komunikacie.

Energa Invest i Orlen Projekt podpisały list intencyjny w sprawie współpracy - podała Energa w komunikacie prasowym.

Energa Obrót zawarła czwartą ugodę z pozwanymi farmami wiatrowymi - poinformowała Energa w komunikacie. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 35 proc. łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Energoaparatura wypłaci 3 gr dywidendy na akcję - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki. Łącznie na ten cel trafi 590,3 tys. zł. Wcześniej, projekt uchwały zakładał przeznaczenie na dywidendę 393,5 tys. zł.

Orange Polska zawarł umowę przejęcia 100 proc. udziałów w spółce informatycznej BlueSoft - podał Orange Polska w komunikacie.

Alior Bank wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania dwie umowy kredytowe i wezwał spółkę do zwrotu należności w terminie 7 dni - podały ZM Henryk Kania w komunikacie. Zadłużenie spółki z tytułu umów wynosi łącznie 45,35 mln zł.

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,25 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 10,01 mln zł.

Akcjonariusze spółki Projprzem Makrum zdecydowali o wypłacie 3,59 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok, czyli 0,6 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Dominujący akcjonariusz Baltony Ashdod Holding oraz Flemingo International, podpisali list intencyjny z potencjalnym inwestorem, który wyraził wstępne zainteresowanie możliwością dofinansowania spółki w oparciu o wyemitowane w przyszłości obligacje, jak i nabycia istniejących akcji - podała Baltona w komunikacie.

Alior Bank oraz Neckermann Polska zawarły porozumienie o strategicznym partnerstwie - poinformowały obie spółki we wspólnym komunikacie prasowym. Współpraca obejmie m.in. wzajemne oferowanie i promocję produktów, benefity dla klientów banku czy wsparcie przy realizacji projektów biznesowych.

Akcjonariusze spółki Passus, producenta rozwiązań teleinformatycznych, zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 5 gr na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 95,8 tys. zł.

Zarząd Kruka zdecydował o zwiększeniu emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1 do maksymalnie 50 tys. z 35 tys. sztuk - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość nominalna obligacji wynosi 1 tys. zł każda, a termin wykupu przypada na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji.

Orbis podpisał ze swoim głównym akcjonariuszem, francuską spółką Accor, niewiążące porozumienie, w którym strony uzgodniły podstawowe warunki planowanej transakcji zbycia na rzecz spółek z grupy Accor całej serwisowej działalności Orbisu - poinformował Orbis w komunikacie. Cena transakcji ma wynieść 1,218 mld zł.

Francuski Accor rozpoczął proces sprzedaży całości swoich udziałów w kapitale zakładowym Orbisu - poinformował Accor w komunikacie prasowym.

Value FIZ, reprezentowany przez AgioFunds TFI, sprzedał wszystkie akcje spółki Qumak - poinformował Qumak w komunikacie. Przed sprzedażą Value FIZ miał 9,78 proc. akcji spółki.

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego na rachunek komornika została przekazana kwota 6,7 mln zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen Projekt - poinformował Polwax w komunikacie.

H88, spółka z grupy notowanej na giełdzie R22, ogłosi zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 80 tys. akcji R22 - poinformował R22 w komunikacie. Cena kupna jednej akcji wynosi 25 zł.

Centrum Nowoczesnych Technologii zaprosi do składania ofert sprzedaży do do 590 tys. akcji własnych, stanowiących 6,49 proc. kapitału zakładowego - podała spółka. Za jedną akcję CNT zapłaci 15 zł, a zapisy potrwają od 13 do 24 czerwca.

Walne zgromadzenie Agory zgodziło się, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 23,3 mln zł, czyli 0,50 zł na akcję - podała Agora w komunikacie. Wypłata dywidendy ma nastąpić częściowo z zysku netto za 2018 rok oraz częściowo z kapitału zapasowego.

Walne zgromadzenie Unibepu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 7,28 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd rekomendował, by na dywidendę trafiło łącznie 6,8 mln zł zysku netto, co dawałoby wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję.

WALUTY

Złoty w krótkiej perspektywie może pogłębić umocnienie wobec euro do poziomu 4,25 zł. Możliwa jest w kolejnych dniach lekka korekta. Na rynku długu w dłuższym terminie można spodziewać się dalszych spadków rentowności.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1323 USD i 122,72 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2650 - poinformował NBP.

TOWARY

Zapasy ropy w USA wzrosły o prawie 5 mln baryłek - to skuteczny hamulec na zwyżkę cen surowca - podają maklerzy.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 2,21 mln b., czyli o 0,46 proc., do 485,47 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Miedź na LME w Londynie drożeje trzecią sesję - nadal wspierają ją informacje o planach chińskich władz w sprawie zwiększenia wydatków na rozwój krajowej infrastruktury. Metal w dostawach 3-miesięcznych zyskuje 0,2 proc. do 5.886,00 USD za tonę - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Zapisy nowelizacji ustawy o cenach energii mogą budzić pewne wątpliwości w kontekście regulacji unijnych - ocenił Jan Sakławski, radca prawny z kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.

Zbiory zbóż w 2019 wzrosną rdr o ok. 16 proc. do 31 mln ton - prognozują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Żadnych poprawek nie zgłoszono w środę w drugim czytaniu projektu nowelizacji ustawy o cenach prądu. Projekt trafi bezpośrednio do trzeciego czytania i głosowania w bloku głosowań.

Na nieco ponad tydzień przed szczytem eurolandu Komisja Europejska wezwała w środę państwa członkowskie do porozumienia w sprawie konstrukcji budżetu dla strefy euro nazywanego instrumentem na rzecz konwergencji i konkurencyjności.

Poziom kredytów zagrożonych w sektorze bankowym UE dalej spada. Z opublikowanych w środę danych Komisji Europejskiej wynika, że w trzecim kwartale 2018 r. wyniosły one 3,3 proc., czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. W Polsce jest jednak znacznie gorzej.

Kwota zaległych zobowiązań Polaków na koniec I kwartału wzrosło o 2,04 mld zł do 76,01 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej.

Zysk netto ubezpieczycieli w I kwartale 2019 roku wyniósł 1,14 mld zł i był o 8,6 proc. wyższy niż rok wcześniej - podała w środę Polska Izba Ubezpieczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) w tym tygodniu 42,7 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o cenach energii. Projekt został skierowany do drugiego czytania, które się odbędzie jeszcze w środę.

Resort energii chce, by wypłaty rekompensat dla spółek obrotu za utrzymanie cen energii ruszyły na przełomie sierpnia i września - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Prawie połowa zatrudnionych, do których adresowane są Pracownicze Plany Kapitałowe, nie słyszała o tym programie; stosunek do PPK można uznać za "raczej pozytywny", a zainteresowanie udziałem w nich jest umiarkowane - wynika z opublikowanego we środę badania CBOS.

W środę, 12 czerwca, padł kolejny rekord zapotrzebowania na moc - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne na Twitterze, podając, że pełne dane będą w czwartek.

Przedsiębiorcy powinni zostać objęci systemem prosumenckim na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br. - ocenił na środowej konferencji prasowej pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Woźny.

W 2018 r. zatrudnienie w usługach stanowiło 74 proc. całkowitego zatrudnienia w UE, podczas gdy w 2000 r. było to 66 proc. Jednocześnie spada zatrudnienie w rolnictwie i przemyśle - wynika z najnowszych danych Eurostatu.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Obecność amerykańskich wojsk w Polsce będzie miała charakter hybrydowy, nie będzie to klasyczna stała baza, jak Ramstein w Niemczech - zapowiedział prezydencki minister Andrzej Dera. Prezydenci Polski i USA mają w środę podpisać porozumienie w tej sprawie.

Małgorzata Gosiewska (PiS) została wybrana w środę na nowego wicemarszałka Sejmu; zastąpiła na tej funkcji Beatę Mazurek, która uzyskała mandat w Parlamencie Europejskim.

W środę w Sejmie 16 nowych posłów złożyło ślubowanie. Zastąpili oni w ławach na Wiejskiej polityków wybranych do Parlamentu Europejskiego; nadal nieobsadzone pozostają dwa miejsca.

Wiceminister finansów Piotr Walczak został nowym szefem Krajowej Administracji Skarbowej - poinformował w środę na Twitterze rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Powołanie na nowe stanowisko Walczak odebrał z rąk pierwszego szefa KAS, obecnie ministra finansów Mariana Banasia.

List Marka Falenty opisany w "Gazecie Wyborczej" wpłynął do biura prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ale nie nadano mu dalszego biegu - nie było żadnych podstaw, by odnosić się do jego kuriozalnej treści - oświadczyła w środę rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej jednogłośnie poparły w środę w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, wprowadzający od 1 września podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego skierowała w środę do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań odnoszących się m.in. do dopuszczalności orzekania o statusie osób powołanych na sędziów SN. Pytania wyłoniły się przy okazji sprawy wniesionej przez poznańską sędzię.

Klub Nowoczesnej podjął w środę uchwałę w sprawie połączenia z klubem Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska - poinformowano na Twitterze ugrupowania.

Rok szkolny 2018/2019 zakończy się w 19 czerwca. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał w środę nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, skracającą rok szkolny o dwa dni.

11 zarzutów - dotyczących m.in. paserstwa samochodów, a także zlecenia podpalenia samochodu i naruszenia nietykalności i znieważenia policjantów przedstawiła w środę prokuratura b. zawodnikowi sztuk walki Mamedowi K. Do sądu trafi wniosek o jego aresztowanie.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump podpisali w środę w Waszyngtonie deklarację ws. zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce. Zgodnie z dokumentem ta trwała obecność ma w najbliższej przyszłości wzrosnąć o około tysiąc dodatkowych żołnierzy.

Oczekujemy pogłębienia i rozszerzenia naszej współpracy obronnej w nadchodzących latach - zadeklarowali w podpisanej w środę w Waszyngtonie wspólnej polsko-amerykańskiej deklaracji prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump.

Polska i USA potwierdzają swoje zobowiązania wobec NATO, w tym zobowiązania wynikające z art. 3 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jako podstawy wewnętrznych relacji obronnych - głosi polsko-amerykańska deklaracja, podpisana w środę przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa.

Polska zapewni infrastrukturę dla wsparcia obecności dodatkowego tysiąca żołnierzy amerykańskich; rząd polski stworzy tę infrastrukturę bez dodatkowych kosztów dla rządu amerykańskiego, będą to koszty poniesione przez Polskę - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump.

Polska zadeklarowała gotowość zakupu 32 myśliwców F-35 - poinformował w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wiceminister MSWiA Krzysztof Kozłowski podpisał w USA umowę o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości; umowa jest ważnym krokiem na drodze przystąpienia Polski do ruchu bezwizowego z USA - poinformował w środowym komunikacie resort.

Sekretarz energii USA Rick Perry i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podpisali w środę w Waszyngtonie memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej - poinformowała polska ambasada w USA.

Chcielibyśmy, aby Polska dołączyła do programu bezwizowego tak szybko, jak to możliwe - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Stany Zjednoczone i Polska podpisały porozumienie ws. podjęcia działań na rzecz dołączenia Polski do programu bezwizowego.

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła w środę wniosek opozycyjnej Partii Pracy o zmianę porządku obrad, która pozwalałaby na próbę przyjęcia projektu ustawy blokującej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy pozostaje "bardzo możliwe", choć nie jest pożądanym scenariuszem - oświadczyła w środę Komisja Europejska w kolejnym, piątym już raporcie o przygotowaniach do brexitu.

Były minister spraw zagranicznych i były burmistrz Londynu Boris Johnson wezwał w środę do jak najszybszego wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z UE, ostrzegając przed "śmiertelnym odwetem" ze strony wyborców, jeśli politycy będą próbowali powstrzymać brexit.

Komisja Wyborcza w Wielkiej Brytanii ostrzegła w środę, że eurosceptyczna Partia Brexitu przyjmuje darowizny w sposób, którym ryzykuje naruszenia prawa wyborczego, i wezwała ugrupowanie do zmiany procedur.

Premier Francji Edouard Philippe, przemawiając w środę we francuskim parlamencie na temat dalszej polityki rządu prezydenta Emmanuela Macrona, zapowiedział m.in. obniżenie podatków, reformy systemu emerytalnego oraz nacisk na politykę przyjazną środowisku.

Francuskie Zgromadzenie Narodowe po środowym wystąpieniu premiera Edouarda Philippe'a, w którym przedstawił on plany na drugą połowę kadencji prezydenta Emmanuela Macrona, wyraziło poparcie dla gabinetu. 363 deputowanych zagłosowało za, a przeciwnych było 163.

Prawie 9,7 tys. miast z Unii Europejskiej, w tym 74 z Polski, przystąpiło do globalnego porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu. Wykorzystanie potencjału porozumienia to jeden z tematów trzydniowej konferencji SET-Plan, która rozpoczęła się w środę w Bukareszcie.

W Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odbędzie się w najbliższy wtorek rozprawa ws. pytań prejudycjalnych sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Potrzeba podjęcia wspólnych wysiłków dla zapewnienia bezpieczeństwa i poszanowania zasad prawa międzynarodowego, w tym OBWE i integralności terytorialnej - to zapis z Deklaracji z Triestu podpisanej w środę na zakończenie obrad Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim wybierają nowe władze. W środę kierownictwo przedstawili Zieloni, zaś w przyszłym tygodniu zrobią to druga i trzecia największa grupa - Socjaliści i Demokraci oraz dotychczasowi liberałowie, którzy ogłosili też zmianę nazwy.

W Brukseli w środę ambasadorowie krajów UE dali zielone światło dla przedłużenia o rok sankcji wobec zajętego przez Rosję Krymu. Decyzja musi być jeszcze formalnie zatwierdzona przez unijnych ministrów.

Przewodnicząca rządzącej w Niemczech CDU Annegret Kramp-Karrenbauer oświadczyła w środę, że zwiększenie wydatków na obronność leży w interesie Niemiec. Zastrzegła jednocześnie, że sprawiedliwy podział kosztów nie może ograniczać się tylko do wojska.

W udzielonym we wtorek wieczorem wywiadzie prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował, że poparłby kanclerz Niemiec Angelę Merkel w razie jej kandydowania na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Reguły dotyczące ekstradycji w Hongkongu nie mogą naruszać praw i wolności, ustanowionych we Wspólnej Chińsko-Brytyjskiej Deklaracji z 1984 roku - oświadczyła w środę premier Wielkiej Brytanii Theresa May.

Hongkońska policja użyła w środę gazu łzawiącego wobec demonstrantów protestujących przed budynkami rządowymi przeciw ustawie ekstradycyjnej, na mocy której podejrzani mogliby być wysyłani na rozprawę do Chin kontynentalnych. Rannych zostało ok. 10 osób.

Tysiące ludzi wylegly w nocy z wtorku na środę na ulice Hongkongu protestując przeciwko rozpatrywanemu przez Radę Legislacyjną tej enklawy projektowi ustawy zezwalającej na ekstradycję osób podejrzanych o przestępstwa do Chin.

Iran nie dąży do wojny, zapewnił prezydent tego kraju Hasan Rowhani podczas środowego spotkania w Teheranie z premierem Japonii Shinzo Abe. Zastrzegł jednak, że Iran jest w stanie odpowiedzieć "miażdżąco" na każdy atak.

USA wraz z Kanadą i Australią wesprą inne państwa w zagospodarowaniu złóż cennych minerałów w rodzaju rud litu, miedzi czy kobaltu - poinformował we wtorek Departament Stanu.

Donald Trump poinformował we wtorek w Białym Domu, że otrzymał kolejny list od przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Prezydent USA ocenił, że korespondencja jest "bardzo ciepła" i nazwał ją "cudowną".

Język użyty w liście wysłanym z Waszyngtonu do Ankary i dotyczącym wycofania Turcji z programu samolotów myśliwskich F-35 "nie jest w duchu sojuszu" - oświadczył w środę turecki minister obrony Hulusi Akar.

Ponad 400 osób zostało zatrzymanych w środę w Moskwie na pochodzie w obronie dziennikarza śledczego Iwana Gołunowa. Wśród zatrzymanych jest wielu dziennikarzy i polityk antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny, któremu grozi teraz kara 30 dni aresztu.

Państwowa prasa Korei Północnej potwierdziła w środę wykrycie w kraju ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), o którym władze poinformowały wcześniej organizację międzynarodową. Wprowadzono prewencyjne środki kryzysowe - podał dziennik "Rodong Sinmun".

Polska pielęgniarka, która została uprowadzona ponad tydzień temu w miejscowości Aspach w okolicach Stuttgartu, na południu Niemiec, została uwolniona przez francuską policję. Dwaj porywacze - również Polacy - trafili do aresztu.

Już 36 osób zmarło w związku z upałami, które w ostatnim czasie nawiedziły Indie - poinformowały w środę krajowe służby zarządzania skutkami katastrof NDMA, ostrzegając że rekordową temperaturę i jej skutki odnotowano w większej niż zazwyczaj liczbie stanów.

(PAP Biznes)

osz/ gor/ ana/ asa/