Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-06-13

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-06-13 - 2019-06-19

CZWARTEK, 13 CZERWCA

08:30 - IZFiA - Warszawa. XIV Forum Funduszy

09:30 - ZBP - Konferencja prasowa

Warszawa. Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce. Ocena stanu i perspektywy rozwoju.

10:30 - Randstad - Konferencja prasowa

Warszawa. Spotkanie prasowe z prezentacją wyników 39.edycji badania Randstad "Plany Pracodawców". Pracodawcy ostrożniej o kondycji finansów firm i gospodarki.

11:00 - UE - Produkcja przemysłowa (4/2019)

14:00 - NBP - Polska - Bilans płatniczy miesięczny (4/2019)

14:00 - NBP - Polska - Saldo obrotów towarowych (4/2019)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość eksportu (4/2019)

14:00 - NBP - Polska - Wielkość importu (4/2019)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

- MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. MF sprzeda obligacje OK0521, PS1024, WZ0525, WZ0528, DS1029 i WS0447 a odkupi PS0719, DS1019, WZ0120 i PS0420.

- ADIUVO - Konferencja prasowa spółki

Warszawa. Spotkanie z członkami zespołu Adiuvo oraz głównych spółek portfelowych, będących relatywnie blisko transakcji wyjścia.

PIĄTEK, 14 CZERWCA

04:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (5/2019)

06:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (4/2019)

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (5/2019)

10:00 - BIOMEDLUB - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Omówienie wyników Spółki Biomed-Lublin S.A. za I kwartał 2019 roku.

10:00 - KSGAGRO - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Omówienie wyników KSG AGRO SA za 1Q 2019 i perspektywom na kolejne kwartały.

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (5/2019)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (5/2019)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (6/2019)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (4/2019)

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

09:30 - Warszawa. Prezentacja spółki Moonlit Games w ramach "Gaming na Giełdzie".

10:00 - MOVIEGAMES - Warszawa. Prezentacja spółki Movie Games w ramach "Gaming na Giełdzie".

11:00 - 7LEVELS - Warszawa. Prezentacja spółki 7Levels w ramach "Gaming na Giełdzie".

11:30 - BLOOBER - Warszawa. Prezentacja spółki Bloober Team w ramach "Gaming na Giełdzie".

12:00 - QUBICGMS - Warszawa. Prezentacja spółki QubicGames w ramach "Gaming na Giełdzie".

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (5/2019)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (6/2019)

WTOREK, 18 CZERWCA

09:00 - Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych - Konferencja prasowa

Warszawa. Źródła zaopatrzenia rynku w części.

Fakty i mity. Prezentacja schematu zmieniającego postrzeganie rynku części zamiennych w Polsce.

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (oczekiwania) (6/2019)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (syt. bieżąca) (6/2019)

11:00 - UE - Bilans handlowy (4/2019)

11:00 - UE - Indeks ZEW (5/2019)

14:00 - Instytut Energetyki Odnawialnej - Konferencja prasowa

Warszawa. Prezentacja raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019"

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (5/2019)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (5/2019)

ŚRODA, 19 CZERWCA

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (4/2019)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (5/2019)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (5/2019)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (6/2019)

10:30 - Wielka Brytania - CPI (5/2019)

11:00 - Dom Maklerski CVI - Konferencja prasowa

Warszawa. Spotkanie poświęcone private debt oraz innym rodzajom finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

20:00 - USA - Prognozy gospodarcze FOMC

20:00 - USA - Stopy procentowe FED (5/2019)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)