MF nie zakłada wystąpienia szoków podażowych z kierunku cen żywności i surowców energetycznych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów nie zakłada wystąpienia szoków podażowych z kierunku cen żywności i surowców energetycznych - napisano w założeniach do projektu budżetu na przyszły rok.

Według MF w kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP i w 2020 roku CPI osiągnie poziom 2,5 proc.

"Przyjęty scenariusz nie przewiduje wystąpienia skutków szoków podażowych w zakresie cen żywności oraz surowców energetycznych. Zakłada się natomiast wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń" - napisano.

MF ocenia, że złoty może się umacniać.

"Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w kolejnych latach" - napisano. (PAP Biznes)

map/ ana/