W '20 wzrost wydatków rezydualnych możliwy na poziomie 1-3 proc - założenia budżetu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - W 2020 roku wzrost wydatków rezydualnych możliwy na poziomie 1-3 proc - podano w założeniach budżetu na przyszły rok.

"Mając na uwadze obowiązywanie stabilizującej reguły wydatkowej oraz w obliczu wieloletniego charakteru nowych działań zgłoszonych i przewidzianych do realizacji przez rząd już od 2019 r., zwiększeniu ulegnie agregat prawnie zdeterminowanych wydatków budżetu państwa" - napisano.

"Wpłynie to na ścieżkę dochodzenia do limitów wydatków dla budżetu państwa wyznaczanych przez regułę. W rezultacie wzrost wydatków rezydualnych budżetu państwa będzie możliwy na poziomie 1-3 proc. rdr. Oznacza to konieczność priorytetyzacji wydatków z uwzględnieniem doświadczeń w zakresie efektywności wydatkowania" - napisano. (PAP Biznes)

map/ ana/