PFR zakłada do 2021 r. inwestycje ponad 20 mld zł w nowe projekty (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Strategia grupy PFR na lata 2019-2021 zakłada przeznaczenie ponad 20 mld zł w projekty warte łącznie 40 mld zł - poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Długoterminowa stopa zwrotu ma wynosić 4-6 proc.

Zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawił w czwartek założenia przyjętej niedawno nowej strategii spółki na lata 2019-2021, zakładające dalszy rozwój działalności inwestycyjnej, prorozwojowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

"Nasza pierwsza strategia koncentrowała się przede wszystkim na wzmocnieniu współpracy w grupie PFR i inicjacji kluczowych programów i inwestycji. W efekcie zbudowaliśmy organizację zajmującą się szerokim spektrum tematów gospodarczych: od portów morskich po drony, od kolei linowych po startupy, od chmury obliczeniowej po Pracownicze Plany Kapitałowe. Teraz przyszedł czas na kolejny krok" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes PFR Paweł Borys.

Z zakładanej kwoty ponad 20 mld zł na inwestycje do 2021 roku, ponad 11 mld zł ma być przeznaczone na aktywa niepubliczne, w tym inwestycje strategiczne, infrastrukturę, duże polskie przedsiębiorstwa, inwestycje samorządowe, ekspansję zagraniczną polskich firm, odnawialne źródła energii oraz w rosnące polskie przedsiębiorstwa. Prezes PFR zapowiedział też, że w nowej strategii PFR chce mocno stawiać na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Około 7,5 mld zł ma być przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe. Celem jest uzyskanie 50 tys. mieszkań na wynajem w budowie do 2021 roku.

Z kolei około 3,6 mld zł będzie zainwestowane w formule funduszu funduszy w ramach venture capital PFR Ventures (CVC, Starter, Otwarte Innowacje, KOFFI, Biznest), a także funduszu funduszy private equity. Przez ostatnie 3 lata PFR Ventures stworzył największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformę venture capital. Uruchomione przez PFR Ventures 29 funduszy posiada ponad 2,3 mld zł na inwestycje w innowacje. Składają się na to środki publiczne i prywatne.

Około 1,6 mld zł w ramach działalności inwestycyjnej zostanie zainwestowane w aktywa publiczne w ramach funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez PFR TFI w PPK.

"W strategii ostrożnie komunikujemy, że zainwestujemy ponad 20 mld zł, ale naszym celem są 24 mld zł do 2021 roku" - powiedział Paweł Borys.

"W nowej strategii chcemy przesunąć ciężar naszej aktywności w projekty infrastrukturalne i samorządowe, a mniej angażować się w spółki" - dodał.

Od początku istnienia PFR przeprowadził ponad 30 transakcji kapitałowych, inwestując łącznie 8,3 mld zł bezpośrednio lub poprzez zarządzane fundusze. Łączna wartość projektów wraz z zaangażowaniem pozostałych partnerów wyniósł 26,2 mld zł. Wśród najistotniejszych transakcji jest wspólnie z PZU przejęcie 32,8 proc. akcji Banku Pekao (udział PFR 12,8 proc.), przejęcie 100 proc. akcji PESA Bydgoszcz, 99,77 proc. akcji Polskich Kolei Linowych. Ostatnią zrealizowaną inwestycją jest zakup wspólnie z PSA International Ptd oraz IFM Investors DCT Gdańsk, największego terminalu kontenerowego w Polsce (udział PFR 30 proc.).

W obszarze działalności prorozwojowej grupa PFR chce stawiać na digitalizację polskiej gospodarki (w tym na usługi chmurowe, usługi cyberbezpieczeństwa, usługi wsparcia), na rozwój polskiego rynku kapitałowego (ratingi podmiotów, ratingi emisji długu, serwis analityczny), rozwój innowacyjności (edukacja, doradztwo, programy tematyczne), analizy ekonomiczne oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Kluczowe cele PFR do 2021 roku obejmują też m.in. udział 5,5 miliona osób w programie PPK (co dawałoby partycypację na poziomie powyżej 50 proc.), 10 tys. uczestników programu rozwoju innowacji, 100 tys. odbiorców programów społecznych PFR, a także rentowność na poziomie każdego podmiotu z grupy, chociaż w tym ostatnim punkcie prezes Borys zaznacza, że nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ przykładowo PPK wymagać będzie przez najbliższe trzy lata jeszcze dużych nakładów finansowych, a część funduszy jak PFR Ventures musi finansować się z bardzo niskich opłat za zarządzanie.

W skład grupy kapitałowej PFR wchodzą PFR (odpowiada za obszar inwestycji), ARP (rozwój przemysłu), Bank Gospodarstwa Krajowego (bankowość), KUKE (ubezpieczenia eksportowe), PAIH (handel i inwestycje zagraniczne) oraz PARP (rozwój przedsiębiorczości).

Podstawowymi zasadami działania grupy PFR jest uzupełnianie sektora komercyjnego oraz współpraca przy przygotowywaniu i dystrybucji programów w obszarach, w których występują luki w rynku przejawiające się brakiem dostępu do usług finansowych, prowadzenie programów rozwojowych dostosowanych do potrzeb odbiorców. Celem jest przy tym zwiększanie wartości dla akcjonariuszy, poprzez zapewnienie stopy zwrotu i dążenie do osiągania pozytywnego wyniku finansowego.

W ciągu trzech ostatnich lat średni zwrot na kapitale własnym PFR wyniósł 7,0 proc. Strategia na lata 2019-2021 zakłada zwrot na poziomie 4-6 proc.

Skumulowany zysk netto PFR w latach 2016-2018 wyniósł 403 mln zł. Na koniec 2018 roku kapitał własny PFR wyniósł 3 mld zł, a zysk z inwestycji funduszy inwestycyjnych na koniec zeszłego roku sięgał 70 mln zł. (PAP Biznes)

pr/ asa/