Rosnąca aktywność funduszy PE kluczowym elementem w rozwoju rynku M&A w Polsce - raport Pekao

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - W najbliższych latach krajowy rynek fuzji i przejęć będzie bardzo aktywny, szybciej będzie rósł segment średnich transakcji przy wzrastającej roli funduszy private equity. Potencjał do transakcji M&A ma szczególnie przemysł i produkcja żywności, branże technologiczne i sektor finansowy - wynika z raportu Pekao SA.

"Rodzime przedsiębiorstwa w najbliższych latach będą przejmowały firmy za granicą nie tylko w regionie, ale także w Europie Zachodniej. Większa aktywność w zakresie fuzji i przejęć jest zjawiskiem pożądanym i korzystnym dla całej polskiej gospodarki" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao Michał Krupiński.

Z raportu wynika, że w latach 2016-18 średnia wartość jednej transakcji M&A w Polsce wyniosła 121 mln euro, co oznacza wzrost o 31 proc. w stosunku do okresu 2013-15.

W Polsce zawierana jest co trzecia transakcja M&A w regionie. W ostatnich trzech latach było ich ponad 400 o łącznej wartości 22 mld euro. Spośród 30 największych transakcji w tym okresie niemal połowa dotyczyła podmiotów z Polski. Łączna wartość polskiego rynku wzrosła o ponad 20 proc. (w porównaniu do lat 2013-15), gdy w innych krajach regionu odnotowano około 10-proc. spadek.

"W najbliższych latach możemy oczekiwać utrzymania wysokiej aktywności na rynku M&A, a silnym bodźcem do jego rozwoju może okazać się wzrost dynamiki w segmencie średnich transakcji. Słabsza koniunktura gospodarcza i niepewność geopolityczna powinny być bowiem neutralizowane przez nasilenie tendencji konsolidacyjnych, wzrost liczby spółek wystawianych na sprzedaż oraz poprawę ich wycen" - napisano w raporcie o rynku M&A, przygotowanym przez analityków grupy Pekao.

Zdaniem autorów raportu, model rozwoju przedsiębiorstw, polegający na wzroście produkcji poprzez zwiększenie zatrudnienia, prawdopodobnie uległ wyczerpaniu m.in. z powodów demograficznych.

"Nadchodzi era poszukiwania wzrostu przychodów i efektywności przedsiębiorstw poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu czy konsolidację branżową. W obu wypadkach to właśnie fuzje i przejęcia mogą być bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gospodarki" - napisano w raporcie.

Jednym z motorów wzrostu polskiego rynku M&A w najbliższych latach ma stać się szybszy rozwój segmentu średnich transakcji (tzw. mid-marketu).

"W ostatnich latach polskie średnie firmy znacząco rozwinęły swoją działalność, stając się atrakcyjnymi celami przejęć, ale też są coraz bardziej predestynowane do roli aktywnego przejmującego w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej" - napisano w raporcie.

Eksperci banku dostrzegają rosnącą rolę funduszy private equity zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

"Widzimy rosnące zainteresowanie polskimi firmami wśród funduszy, które są, albo dopiero planują być w Polsce. Obserwujemy także zainteresowanie przedsiębiorstwami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wśród tych podmiotów, które mają zespoły transakcyjne w naszym kraju" - powiedział cytowany we komunikacie prezes Pekao Investment Banking Maciej Jacenko.

Autorzy raportu zwracają uwagę na dysproporcję pomiędzy transakcjami inwestycyjnymi funduszy Private Equity, a transakcjami wyjścia z inwestycji tych funduszy. Znaczna przewaga "wejść" oznacza - zdaniem ekspertów banku - dodatkowy bodziec dla rozwoju rynku M&A, ze względu na konieczność wyjścia funduszy z posiadanych udziałów w firmach w perspektywie kilku najbliższych lat.

Jeden z istotnych trendów, który będzie kształtował polski rynek M&A jest także sukcesja.

Raport "Nowe otwarcie: Wyzwania polskiego sektora przedsiębiorstw motorem rozwojowym rynku M&A" został przygotowany przez analityków Grupy Pekao (Bank Pekao i Pekao Investment Banking) we współpracy z amerykańskim bankiem inwestycyjnym Lazard. (PAP Biznes)

seb/ asa/