Nationale-Nederlanden OFE informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: "Fundusz"), reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, na podstawie § 25 ust. 4 w zw. z §17 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r, Poz. 142 z późn. zm.) informuje, iż na dzień wyceny 12.06.2019 r. stwierdzono pasywne naruszenie limitu inwestycyjnego wskazanego w art. 142 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870).

kom mra