Zarząd JSW planuje wypłacić pracownikom premię z zysków za 2018 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Zarząd JSW planuje wypłacić pracownikom premię z zysków za 2018 r. - poinformował w czwartek zarząd spółki w liście do załogi.

"Zapewniamy, że przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej pracowników jest dla nas celem nadrzędnym. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na członków zarządu X kadencji będziemy dbać o bezpieczeństwo i planować dalszy wzrost wartości naszej firmy. Zarząd będzie skupiać się na kwestiach kluczowych w zakresie podstawowej działalności, a każda ważna decyzja będzie dokładnie analizowana pod kątem potencjalnych korzyści dla spółki i jej pracowników" - napisał zarząd JSW.

"Pragniemy również poinformować, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej - potwierdzamy również, że planowane jest wypłacenie załodze premii z zysków za 2018 rok" - dodano w liście do załogi.

Rada nadzorcza JSW odwołała we wtorek z zarządu Daniela Ozona pełniącego funkcję prezesa i pełnienie tych obowiązków powierzyła członkowi rady nadzorczej Robertowi Małłkowi. Rada podała, że głównym powodem odwołania Ozona była utrata zaufania. Górnicy z JSW protestowali we wtorek przed ME żądając pozostawienia go na stanowisku.

Zarząd spółki pracuje teraz w składzie: Robert Małłek - p.o. prezesa, Tomasz Śledź - zastępca prezesa ds. technicznych, Artur Wojtków - zastępca prezesa ds. pracy i polityki społecznej.

Pod koniec maja rada nadzorcza JSW ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa firmy i jego czterech zastępców. Kadencja obecnego zarządu, na czele którego stał prezes Daniel Ozon, upływa w połowie tego roku. Zarząd JSW ma zostać wybrany na kolejną trzyletnią kadencję. (PAP Biznes)

pel/ osz/