OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia:

2019-06-12

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

OFE Pocztylion

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4

Numer PTE z rejestru handlowego:

RHB 55934, KRS 0000011947

Wartość aktywów netto:

2 816 037 439,39

Wartość jednostki rozrachunkowej:

38,50

kom amp/