OFE PZU Złota Jesień informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązki informacyjne nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 142) § 17 pkt 1 oraz § 25 pkt 4, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" informuje o nieumyślnym naruszeniu w dniu wyceny 12.06.2019:

- limitu inwestycyjnego, o którym mowa w Art. 142 ust 1 pkt 4 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

kom amp/