OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zawiadomienie o wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego z dnia:

2019-06-12

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego:

OFE PZU

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego:

00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

Numer PTE z rejestru przedsiębiorców:

KRS 40724

Wartość aktywów netto:

22 233 921 473,12

Wartość jednostki rozrachunkowej:

43,13

kom amp/