Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 100,97 100,82 0,15 2019-06-13

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 76,50 76,62 -0,16 2019-06-13

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 141,58 141,50 0,06 2019-06-13

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 82,96 83,06 -0,12 2019-06-13

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 228,31 228,00 0,14 2019-06-13

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 183,92 183,86 0,03 2019-06-13

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 195,98 195,62 0,18 2019-06-13

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 168,19 167,80 0,23 2019-06-13

NOVO FIO AKCJI 185,52 184,60 0,50 2019-06-13

Subfundusz UniKorona Dochodowy 224,02 223,95 0,03 2019-06-13

Subfundusz UniOszczędnościowy 124,00 124,00 0,00 2019-06-13

Subfundusz UniKorona Obligacje 358,50 358,36 0,04 2019-06-13

Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa 187,81 187,46 0,19 2019-06-13

Subfundusz UniStabilny Wzrost 183,47 183,39 0,04 2019-06-13

Subfundusz UniKorona Zrównoważony 333,65 333,56 0,03 2019-06-13

Subfundusz UniAkcje Dywidendowy 128,35 128,22 0,10 2019-06-13

Subfundusz UniKorona Akcje 211,17 210,79 0,18 2019-06-13

Subfundusz UniAkcje Wzrostu 104,25 103,85 0,39 2019-06-13

Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 93,07 92,85 0,24 2019-06-13

Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 122,30 121,17 0,93 2019-06-13

Subfundusz UniAkcje: Turcja 40,93 41,44 -1,23 2019-06-13

Subfundusz UniEuro (EUR) 1198,20 1198,24 0,00 2019-06-13

Subfundusz UniAktywny Dochodowy 111,02 110,99 0,03 2019-06-13

Subfundusz UniAktywa Polskie 1045,91 1045,82 0,01 2019-06-13

Subfundusz SGB Bankowy 1153,02 1152,86 0,01 2019-06-13

MetLife FIO Akcji kat A 15,20 15,33 -0,85 2019-06-12

MetLife FIO Akcji kat E 15,22 15,35 -0,85 2019-06-12

MetLife FIO Akcji kat I 15,22 15,35 -0,85 2019-06-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,67 16,71 -0,24 2019-06-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,68 16,72 -0,24 2019-06-12

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,68 16,72 -0,24 2019-06-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 21,76 21,75 0,05 2019-06-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 21,76 21,76 0,00 2019-06-12

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 21,76 21,76 0,00 2019-06-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,16 7,21 -0,69 2019-06-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,16 7,21 -0,69 2019-06-12

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,17 7,22 -0,69 2019-06-12

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,22 17,22 0,00 2019-06-12

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,22 17,22 0,00 2019-06-12

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,47 17,46 0,06 2019-06-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,16 10,25 -0,88 2019-06-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,17 10,26 -0,88 2019-06-12

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,16 10,26 -0,97 2019-06-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,33 7,38 -0,68 2019-06-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,34 7,39 -0,68 2019-06-12

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,34 7,39 -0,68 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,72 5,77 -0,87 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Polskich kat I 5,72 5,77 -0,87 2019-06-12

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 8,05 8,06 -0,12 2019-06-12

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,06 8,06 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 16,93 16,93 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,03 17,03 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 16,93 16,93 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 16,93 16,93 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,80 7,84 -0,51 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,81 7,85 -0,51 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,81 7,84 -0,38 2019-06-12

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,24 15,24 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,24 15,24 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,23 15,23 0,00 2019-06-12

MetLife Sub Akcji NE kat A 7,71 7,79 -1,03 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Azjat. A 11,58 11,63 -0,43 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Azjat. USD A 3,08 3,08 -0,19 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 9,02 9,06 -0,44 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,40 2,40 -0,20 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 9,03 9,08 -0,55 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 8,27 8,28 -0,12 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 2,20 2,20 0,12 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 8,23 8,25 -0,24 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 8,23 8,25 -0,24 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,30 13,29 0,08 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,53 3,52 0,32 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,29 13,28 0,08 2019-06-12

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,30 13,29 0,08 2019-06-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,25 15,27 -0,13 2019-06-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 4,05 4,05 0,11 2019-06-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,22 15,25 -0,20 2019-06-12

MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 15,24 15,26 -0,13 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 13,46 13,49 -0,22 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,58 3,58 0,02 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 13,47 13,50 -0,22 2019-06-12

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 13,49 13,52 -0,22 2019-06-12

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 10,27 10,32 -0,48 2019-06-12

Metlife Sub Multistrategia A 10,02 10,02 0,00 2019-06-12

Metlife Sub Multistrategia E 10,01 10,02 -0,10 2019-06-12

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 9,68 9,61 0,73 2019-06-12

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,44 10,47 -0,29 2019-06-12

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,45 10,47 -0,19 2019-06-12

Allianz Sub Akcji Globalnych 122,68 122,94 -0,21 2019-06-12

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 120,21 120,48 -0,22 2019-06-12

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 96,05 96,41 -0,37 2019-06-12

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 112,77 112,81 -0,04 2019-06-12

Allianz Sub Konserwatywny 156,07 156,06 0,01 2019-06-12

Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,71 108,67 0,04 2019-06-12

Allianz Sub Obligacji Plus 171,88 171,87 0,01 2019-06-12

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 146,13 146,05 0,05 2019-06-12

Allianz Sub Selektywny 91,58 92,12 -0,59 2019-06-12

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,25 123,45 -0,16 2019-06-12

Allianz Sub Surowców i Energii 89,96 89,89 0,08 2019-06-12

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 98,47 98,27 0,20 2019-06-12

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 106,73 106,60 0,12 2019-06-12

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 103,77 103,66 0,11 2019-06-12

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 112,75 112,84 -0,08 2019-06-12

Allianz SFIO PIMCO Global Low Duration Real 101,27 101,27 0,00 2019-06-12

Allianz SFIO PIMCO Income 109,30 109,23 0,06 2019-06-12

Santander Akcji Polskich 33,96 34,17 -0,61 2019-06-12

Santander Akcji Środkowej i Wsch. Europy 38,17 38,51 -0,88 2019-06-12

Santander Platinum Dynamiczny 42,95 43,09 -0,32 2019-06-12

Santander Platinum Stabilny 64,91 65,01 -0,15 2019-06-12

Santander Obligacji Europejskich 82,44 82,40 0,05 2019-06-12

Santander Obligacji 22,38 22,38 0,00 2019-06-12

Santander Dłużny Krótkoterminowy 30,79 30,79 0,00 2019-06-12

Santander Akcji Tureckich 26,57 26,64 -0,26 2019-06-12

Santander Stabilnego Wzrostu 32,19 32,29 -0,31 2019-06-12

Santander Zrównoważony 30,72 30,86 -0,45 2019-06-12

Santander Platinum Konserwatywny 65,70 65,73 -0,05 2019-06-12

Santander Obligacji Korporacyjnych 64,17 64,17 0,00 2019-06-12

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 48,74 49,00 -0,53 2019-06-12

Santander Prestiż Akcji Polskich 1384,23 1394,89 -0,76 2019-06-12

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 1041,65 1053,81 -1,15 2019-06-12

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1422,63 1422,55 0,01 2019-06-12

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1369,55 1369,57 0,00 2019-06-12

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1098,15 1098,22 -0,01 2019-06-12

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1254,48 1244,13 0,83 2019-06-12

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 1037,48 1030,36 0,69 2019-06-12

Credit Agricole Akcyjny FIO 130,14 130,99 -0,65 2019-06-12

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 192,83 193,57 -0,38 2019-06-12

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 255,83 256,27 -0,17 2019-06-12

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 132,79 132,81 -0,02 2019-06-12

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 85,25 86,00 -0,87 2019-06-12

Aviva Globalnych Strategii 98,55 98,40 0,15 2019-06-12

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 121,92 122,20 -0,23 2019-06-12

Aviva Investors Dochodowy 107,32 107,35 -0,03 2019-06-12

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor. 134,84 134,86 -0,01 2019-06-12

Aviva Investors Europejskich Akcji 76,03 76,59 -0,73 2019-06-12

Aviva Investors Globalnych Akcji 115,83 116,47 -0,55 2019-06-12

Aviva Investors Kapitał Plus 168,45 168,62 -0,10 2019-06-12

Aviva Investors Małych Spółek 133,60 134,37 -0,57 2019-06-12

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 181,81 181,95 -0,08 2019-06-12

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 139,74 140,69 -0,68 2019-06-12

Aviva Investors Obligacji 239,11 238,98 0,05 2019-06-12

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 154,98 154,88 0,06 2019-06-12

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 96,18 96,77 -0,61 2019-06-12

Aviva Investors Polskich Akcji 454,19 456,89 -0,59 2019-06-12

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 106,16 106,17 -0,01 2019-06-12

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 269,62 270,21 -0,22 2019-06-12

Aviva Investors Zrównoważony 122,75 123,21 -0,37 2019-06-12

GAMMA 259,80 259,80 0,00 2019-06-12

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. 85,29 85,99 -0,81 2019-06-12

GAMMA Akcyjny 91,46 91,97 -0,55 2019-06-12

GAMMA Obligacji Korporacyjnych 140,63 140,65 -0,01 2019-06-12

GAMMA Papierów Dłużnych 243,66 243,60 0,02 2019-06-12

GAMMA PLUS 193,48 193,48 0,00 2019-06-12

GAMMA Stabilny 258,59 259,16 -0,22 2019-06-12

mFundusz Konserwatywny (kat.A) 171,01 171,00 0,01 2019-06-12

mFundusz Konserwatywny (kat.B) 172,92 172,91 0,01 2019-06-12

SIGMA Obligacji Plus 106,74 106,77 -0,03 2019-06-12

PKO Obligacji Skarbowych 2188,13 2188,93 -0,04 2019-06-12

PKO Papierów Dłużnych Plus 173,23 173,22 0,01 2019-06-12

PKO Papierów Dłużnych USD 109,11 109,30 -0,17 2019-06-12

PKO Obligacji Długoterminowych 216,12 216,06 0,03 2019-06-12

PKO Stabilnego Wzrostu 161,77 161,98 -0,13 2019-06-12

PKO Strategicznej Alokacji 96,88 97,08 -0,21 2019-06-12

PKO Zrównoważony 138,98 139,30 -0,23 2019-06-12

PKO Akcji Plus 89,25 89,59 -0,38 2019-06-12

PKO Akcji Nowa Europa 102,26 103,29 -1,00 2019-06-12

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 242,19 244,19 -0,82 2019-06-12

PKO Surowców Globalny 120,42 119,83 0,49 2019-06-12

PKO Technologii i Innowacji Globalny 267,54 268,64 -0,41 2019-06-12

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 190,24 191,66 -0,74 2019-06-12

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 91,01 91,57 -0,61 2019-06-12

PZU Akcji KRAKOWIAK 80,53 80,92 -0,48 2019-06-12

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 38,25 38,39 -0,36 2019-06-12

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 208,15 209,09 -0,45 2019-06-12

PZU Akcji Rynków Wschodzących 117,15 118,04 -0,75 2019-06-12

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 98,84 99,31 -0,47 2019-06-12

PZU Aktywny Akcji Globalnych 45,42 45,51 -0,20 2019-06-12

PZU Dłużny Aktywny 54,23 54,25 -0,04 2019-06-12

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 136,16 136,34 -0,13 2019-06-12

PZU FIO Ochrony Majątku 61,49 61,49 0,00 2019-06-12

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,95 51,94 0,02 2019-06-12

PZU Innowacyjnych Technologii 34,50 34,50 0,00 2019-06-12

PZU Medyczny 66,08 65,78 0,46 2019-06-12

PZU Oszczędnościowy 79,30 79,31 -0,01 2019-06-12

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171,64 171,61 0,02 2019-06-12

PZU SEJF+ 65,37 65,37 0,00 2019-06-12

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 124,39 124,64 -0,20 2019-06-12

PZU Zrównoważony 70,23 70,43 -0,28 2019-06-12

SUPERFUND AKCJI EUR 159,63 160,55 -0,57 2019-06-12

SUPERFUND AKCJI 680,83 685,15 -0,63 2019-06-12

SUPERFUND AKCJI USD 180,93 181,63 -0,39 2019-06-12

SUPERFUND AKCYJNY 85,74 86,43 -0,80 2019-06-12

SUPERFUND ALTERNATYWNY 83,12 83,10 0,02 2019-06-12

SUPERFUND GoldFund EUR 110,18 109,78 0,36 2019-06-12

SUPERFUND GoldFund 469,92 468,50 0,30 2019-06-12

SUPERFUND GoldFund USD 124,88 124,20 0,55 2019-06-12

SUPERFUND GoldFuture EUR 116,42 117,72 -1,10 2019-06-12

SUPERFUND GoldFuture PLN 496,53 502,35 -1,16 2019-06-12

SUPERFUND GoldFuture USD 131,95 133,17 -0,92 2019-06-12

SUPERFUND GREEN EURO 185,21 185,23 -0,01 2019-06-12

SUPERFUND GREEN 789,92 790,48 -0,07 2019-06-12

SUPERFUND GREEN USD 209,92 209,55 0,18 2019-06-12

SUPERFUND OBLIGACYJNY 110,84 110,84 0,00 2019-06-12

SUPERFUND RED EURO 131,70 131,85 -0,11 2019-06-12

SUPERFUND RED 561,68 562,68 -0,18 2019-06-12

SUPERFUND RED USD 149,26 149,16 0,07 2019-06-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 389,44 389,22 0,06 2019-06-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1660,98 1660,98 0,00 2019-06-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 441,40 440,32 0,25 2019-06-12

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 116,69 116,69 0,00 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,62 15,63 -0,06 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 66,64 66,69 -0,07 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,71 17,68 0,17 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,42 15,42 0,00 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 65,75 65,80 -0,08 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,47 17,44 0,17 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,67 15,67 0,00 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 66,84 66,89 -0,07 2019-06-12

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,76 17,73 0,17 2019-06-12

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,61 20,61 0,00 2019-06-12

SUPERFUND TREND Podstawowy 87,91 87,97 -0,07 2019-06-12

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 23,36 23,32 0,17 2019-06-12

SUPERFUND Ucits Green EUR 99,99 100,00 -0,01 2019-06-12

BNP PARIBAS FIO AKCJI 144,09 144,78 -0,48 2019-06-12

BNP PARIBAS FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 132,04 131,96 0,06 2019-06-12

BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 145,58 145,81 -0,16 2019-06-12

ESALIENS Oszczędnościowy(A) 277,22 277,19 0,01 2019-06-12

ESALIENS Obligacji (A) 294,03 293,96 0,02 2019-06-12

ESALIENS Senior FIO (A) 287,78 288,01 -0,08 2019-06-12

ESALIENS Strateg (A) 212,69 213,43 -0,35 2019-06-12

ESALIENS Akcji (A) 361,38 363,07 -0,47 2019-06-12

MILLENNIUM Akcji Sub 193,27 194,74 -0,75 2019-06-12

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 146,72 147,36 -0,43 2019-06-12

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 84,89 85,44 -0,64 2019-06-12

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 110,19 110,16 0,03 2019-06-12

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 186,27 186,26 0,01 2019-06-12

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,02 141,32 -0,21 2019-06-12

Noble Fund Akcji 117,90 118,45 -0,46 2019-06-12

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 89,18 89,47 -0,32 2019-06-12

Noble Fund Global Return 106,28 106,39 -0,10 2019-06-12

Noble Fund Mieszany 136,80 137,02 -0,16 2019-06-12

Noble Fund Obligacji 113,35 113,31 0,04 2019-06-12

Noble Fund Oszczednosciowy 145,13 145,13 0,00 2019-06-12

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 138,49 138,77 -0,20 2019-06-12

Noble Fund Timingowy 139,07 139,45 -0,27 2019-06-12

Noble Fund Africa and Frontier 51,43 51,39 0,08 2019-06-12

Open Finance Akcji 102,22 102,67 -0,44 2019-06-12

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 133,37 133,76 -0,29 2019-06-12

Open Finance Aktywnej Alokacji 84,07 84,27 -0,24 2019-06-12

Open Finance Obligacji 110,38 110,37 0,01 2019-06-12

Open Finance Oszczednosciowy 113,47 113,48 -0,01 2019-06-12

Open Finance Stabilnego Wzrostu 95,41 95,53 -0,13 2019-06-12

QUERCUS Global Growth 92,80 93,79 -1,06 2019-06-12

QUERCUS Agresywny 143,60 143,06 0,38 2019-06-12

QUERCUS lev 72,61 73,12 -0,70 2019-06-12

QUERCUS Global Balanced 128,64 129,01 -0,29 2019-06-12

QUERCUS Stabilny 108,29 107,95 0,31 2019-06-12

QUERCUS Gold 50,11 49,87 0,48 2019-06-12

QUERCUS Ochrony Kapitału 151,04 151,03 0,01 2019-06-12

QUERCUS Obligacji Skarbowych 75,47 75,45 0,03 2019-06-12

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 72,42 72,42 0,00 2019-06-12

QUERCUS short 65,05 64,83 0,34 2019-06-12

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 299,11 299,95 -0,28 2019-06-11

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 214,80 218,70 -1,78 2019-06-11

SKARBIEC TOP Brands 198,63 199,42 -0,40 2019-06-11

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 36,60 36,63 -0,08 2019-06-11

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 161,10 160,75 0,22 2019-06-11

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 183,96 183,92 0,02 2019-06-11

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 121,82 121,34 0,40 2019-06-11

SKARBIEC Konserwatywny 354,28 354,25 0,01 2019-06-11

SKARBIEC Market Neutral 139,91 140,69 -0,55 2019-06-11

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 93,37 94,09 -0,77 2019-06-11

SKARBIEC Obligacja 325,91 326,25 -0,10 2019-06-11

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 138,97 138,90 0,05 2019-06-11

SKARBIEC Rynków Surowcowych 42,87 42,73 0,33 2019-06-11

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 137,16 140,25 -2,20 2019-06-11

SKARBIEC III Filar 169,48 170,16 -0,40 2019-06-11

SKARBIEC Waga 298,91 299,60 -0,23 2019-06-11

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

mra/ amp/