MPiT: Minister Jadwiga Emilewicz na ABSL Summit (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa - MPiT informuje:

Wystąpienie na temat zmian zachodzących na globalnych rynkach, rozdanie nagród w konkursie ABSL Start-Up Challenge 2019, konferencja prasowa o potencjale miast średnich w przyciąganiu inwestycji z sektora usług biznesowych, spotkanie z byłym prezydentem USA Billem Clintonem - to główne punkty udziału minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz w 10. edycji ABSL Summit. Szefowa MPiT odczytała też list premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników wydarzenia.

Uczestnicy konferencji rozmawiają w Warszawie m.in. o przyszłości sektora usług biznesowych i o największych wyzwaniach na najbliższe 10 lat w globalnej ekonomii.

"Trudno sobie wyobrazić sukces gospodarczy Polski bez członkostwa w Unii Europejskiej. Piętnaście lat temu staliśmy się częścią najpotężniejszego ugrupowania gospodarczego na świecie, które przyniosło dziesięciolecia wzrostu i dobrobytu. Ale historia nie może zastąpić krytycznego myślenia o tym, co jest teraz i wyzwaniach przyszłości" - powiedziała minister Emilewicz na początku swojego wystąpienia.

Dodała, że oczekiwania społeczne i trendy technologiczne wpływają na współczesną politykę w bezprecedensowy sposób, a obywatele wzywają rządy do podjęcia zdecydowanych działań w celu ochrony społeczeństw i rozwiązywania problemów.

"Potrzebujemy inteligentnych regulacji bardziej niż kiedykolwiek. Przepisów, które tworzą standardy, promują jakość. Dobrej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Potrzebujemy lobbingu, który wychodzi poza wąskie interesy państw i biznesu, a który analizuje wszystkie społeczne i ekonomiczne koszty i korzyści wynikające z cyfryzacji naszego życia, gospodarki czy działań politycznych" - podkreśliła.

"Cieszę się, że jako minister przedsiębiorczości i technologii mogę przyczynić się małymi krokami do stworzenia nie tylko nowych, ale i dobrych regulacji w Polsce. Mój resort wdrożył już ponad setkę zmian ułatwiających prowadzenie biznesu. A to nie koniec" - poinformowała minister Emilewicz.

Ostatnie piętnaście lat to okres, w którym polska gospodarka skutecznie wkroczyła do globalnych łańcuchów produkcji i stała się integralną częścią europejskiej gospodarki we wszystkich jej wymiarach. Oznacza to, że wyzwania dla polskiej gospodarki, społeczeństwa i polityki są takie same jak dla całej Europy.

"Musimy głęboko przemyśleć to, czego chcemy i w jakim kierunku zmierzamy. Dlatego moje ostatnie przesłanie do Państwa jest takie, że konieczne jest podjęcie wspólnych działań, aby przedefiniować model rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie. Z efektów wzrostu gospodarczego powinni korzystać wszyscy obywatele, usługi publiczne powinny mieć wysoki standard, a sprawiedliwość społeczna powinna być czymś więcej niż tylko hasłem" - zaznaczyła Emilewicz. Jej zdaniem, kluczem do osiągnięcia tego celu jest wzmocnienie sektora MŚP i rozwój kompetencji cyfrowych.

"Musimy zapewnić, że globalne procesy w dziedzinie handlu, inwestycji i technologii przyniosą nam dziesięciolecia dobrobytu w Europie, zachowując europejski sposób życia, który jest unikalny na świecie i bez którego Europa utraci znaczną część swojej tożsamości. Polska jest gotowa na tę dyskusję i weźmie w niej ważną rolę. Mam nadzieję, że Państwo również do nas dołączycie" - podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Szefowa MPiT wzięła też udział we wręczeniu nagród ABSL Start-Up Challenge 2019. To już czwarta edycja programu skierowanego na budowę relacji biznesowych pomiędzy młodymi firmami technologicznymi a największymi działającymi w Polsce korporacjami.

Jadwiga Emilewicz uczestniczyła ponadto w spotkaniu z prezydentami miast z całej Polski, by rozmawiać o tym co rząd, szczególnie #MPiT, robi, by wspierać polskie miasta w zwiększaniu ich atrakcyjności inwestycyjnej. Następnie wzięła udział w konferencji prasowej nt. potencjału miasta średnich w przyciąganiu projektów z sektora usług biznesowych.

Poinformowała, że Polska jest nie tylko atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną dla sektora usług biznesowych, ale także ważnym eksporterem usług. Rósł on dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat z poziomu 6,8 mld euro w 2010 r. do poziomu 13,8 mld euro w 2018 r. (wzrost o ponad 100%).

"Dane z raportu rocznego ABSL 2018 wskazują, że trendy w zakresie lokowania inwestycji sektorowych w Polsce zmieniają się z korzyścią dla mniejszych ośrodków. Przykładem może być Radom czy Elblągu. Wspieranie miast średnich jest jednym z priorytetów rządu ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - powiedziała minister Emilewicz. Warto w tym kontekście wspomnieć o takich działaniach jak przygotowane przez MPiT zmiany w funkcjonowaniu SSE i w modelu wspierania inwestycji, realizowany przez ARP program "Fabryka" czy Pakiet dla średnich miast autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Od lutego 2018 r. trwa w naszym resorcie pilotaż pn. "Centra usług biznesowych w miastach średnich" dotyczący wypracowania rozwiązań zmierzających do zachęcenia inwestorów do inwestowania w mniejszych miastach. Współpracujemy z czterema miastami: Radomiem, Elblągiem, Chełmem i Tarnowem.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ emi/ mark/