ZWZ Elektrobudowy zdecydowało o podwyższeniu kapitału

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.06. Warszawa (PAP) - ZWZ Elektrobudowy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji s. E, z pozbawieniem prawa poboru - wynika z uchwał walnego.

Zgodnie z uchwałą, emisja akcji s. E miałaby zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów. Kapitał zakładowy miałby zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 1.899.040 zł.

ZWZ upoważniło radę nadzorczą spółki do ustalenia ceny emisyjnej, przy czym cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 5 proc. średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 1 miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu.

Spółka informowała wcześniej, że celem emisji akcji jest pozyskanie środków na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego, ustabilizowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od spółki przez instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie jej działalności.

Jak podano w komunikacie, do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez trzech akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale.

W czwartek na zamknięciu sesji kurs Elektrobudowy wynosił 8,7 zł. (PAP Biznes)

pel/ gor/