MAGNA POLONIA SA (5/2019) Zbycie nieruchomości przez Spółkę

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2019

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 r. została zawarta pomiędzy Spółką (jako Sprzedającym) a osobą fizyczną (jako Kupującym) umowa sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 nr 96 oraz dwóch miejsc postojowych w garażu usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie ("Nieruchomość"). Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 2.350.000 złotych. Wartość ewidencyjna Nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 1.530.569,56 złotych. Kupujący jest podmiotem powiązanym z Emitentem poprzez spółkę zależną Emitenta Agroimmoinvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Kupujący jest wspólnikiem.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz