DINO POLSKA SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

DINO POLSKA SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dino Polska S.A. w dniu 13 czerwca 2019 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2019

Zarząd Dino Polska S.A. ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. ("ZWZ") dysponowali 70.026.104 głosami. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ był Pan Tomasz Biernacki posiadający 50.000.000 głosów, co stanowiło 71,40% liczby głosów na ZWZ oraz 51,00% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz