Informacja o podjęciu przez wzywających decyzji o nabywaniu akcji w

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Informacja o podjęciu przez wzywających decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonych warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji akcji ABC DATA S.A.

14.06. Warszawa (PAP) - Informacja o podjęciu przez wzywających decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonych warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji akcji ABC DATA S.A.("WEZWANIE") - komunikat

W związku z Wezwaniem ogłoszonym w dniu 21 grudnia 2018 r. przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna ("MCI") oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Roseville") (przy czym MCI i Roseville są łącznie zwani "Wzywającymi") oraz na podstawie §4 ustęp 5 w związku z §4 ustęp 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują, iż w dniu 13 czerwca 2019 r. w godzinach wieczornych Wzywający podjęli decyzję o nabyciu Akcji pomimo nieziszczenia się zastrzeżonych warunków, o których mowa w pkt 30 (iv), (v) oraz (vi) Wezwania.

Mając na uwadze powyższe oraz spełnienie się wszystkich pozostałych warunków, o których mowa w pkt 29 oraz 30 Wezwania, Wzywający informują, iż Wezwanie dochodzi do skutku.

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

W imieniu MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI SKA:

______________________________ ______________________________

Maciej Kowalski, pełnomocnik Krzysztof Konopiński, pełnomocnik

W imieniu Roseville Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

___________________________

Dariusz Harbaty, pełnomocnik

W imieniu Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie:

______________________________ ______________________________

Anna Kucharska - pełnomocnik Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

kom abs/