KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (17/2019) korekta raportu bieżącego nr 16_2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2019

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 16/2019 opublikowanego w dniu 13 czerwca 2019 roku. Korekta dotyczy numeracji projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 10 lipca 2019 roku. Omyłkowo podane zostały numery projektów uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, które powinny być numerowane od nr 9A do nr 9D, projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadorczej, który powinien mieć numer 10 oraz projektu uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej, który powinien mieć nr 11.

Treść opublikowanych projektów uchwał pozostaje bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz