GINO ROSSI SA (47/2019) Zgoda na przesunięcie terminu spłaty wierzytelności nabytych przez CCC S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 47/2019

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 15.05.2019 r. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał zgodę CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("CCC") na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań Emitenta w łącznej kwocie około 44 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz