JWW INVEST SA (7/2019) Podpisanie znaczącego aneksu do zamówienia.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 7/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki JWW Invest S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 14.06.2019 roku podpisał aneks do zamówienia Spółki Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, zaraportowanego w dniu 7.08.2018r, (nr raportu ESPI 15/2018) zwiększający wartość zamówienia o kwotę 7 801 247,30 PLN.

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 33 751 247,35 PLN netto.

Aneks do zamówienia został uznany za istotny ze względu na jego wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz