PHARMENA SA (23/2019) Ujawnienie stanu posiadania

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 23/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Pharmena S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał od p. Jacka Franasika działającego w imieniu Max Welt Holdings LP z siedzibą w Larnace na Cyprze oraz od p. Konrada Palki - Prezesa Zarządu PHARMENA S.A. zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej. Powyższe zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz