VRG SA (34/2019) Powołanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 34/2019

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki wewnętrznego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń ("Komitet"), którego liczebność ustalona została na trzy osoby. W skład Komitetu powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Komitetu, Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz - Członek Komitetu, Pan Jan Pilch - Członek Komitetu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz