AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (6/2019) Informacja o treści uchwał

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (6/2019) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 14 czerwca 2019r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 6/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 14 czerwca 2019r.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 14 czerwca 2019r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

Pełna treść raportu znajduje się w załączonym pliku.

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz