AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (9/2019) Informacja o akcjonariuszach

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (9/2019) Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2019

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka Akcyjna "AMPLI" w upadłości układowej podaje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "AMPLI" S.A. w upadłości układowej, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 roku:

1) Waldemar Madura, - właściciel 494.000, (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) - suma głosów z akcji 2.470.000, co dawało temu akcjonariuszowi 51,78 procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2018 r. i stanowiło 34,8 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

2) Artur Kostyrzewski, - właściciel 460.000,- (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) - suma głosów z akcji; 2.300.000, co dawało temu akcjonariuszowi 48,22 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2018 r. i stanowiło 32,40 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Raport przekazywany jest na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz