DROZAPOL-PROFIL SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

DROZAPOL-PROFIL SA (10/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2019

Zarząd Drozapol-Profil S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019r.:

1. Wojciech Rybka - 2.520.000 głosów i 49,99% głosów na WZ, 29,17% w ogólnej liczbie głosów;

2. Grażyna Rybka - 2.520.000 głosów i 49,99% głosów na WZ, 29,17% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz