SATIS GROUP SA (19/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA oraz przerwa w obradach ZWZA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("ZWZA"), które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie obrad ZWZA nastąpi w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 9:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach ZWZA których treść jest podana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz