CDRL SA (19/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CDRL SA (19/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 11 czerwca 2019 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2019

CDRL S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2019 r. posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Marek Dworczak posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 39,43% w ogólnej liczbie głosów oraz 50% na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Tomasz Przybyła posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 39,43% w ogólnej liczbie głosów oraz 50% na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz