IMPEXMETAL SA (26/2019) Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I terminie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 26/2019

Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 17 maja 2019 roku zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2019 roku otrzymał od Santander Bank Polska S.A., prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, informację, że w wyniku ogłoszonego, w dniu 17 maja 2019 roku przez Impexmetal S.A. wraz

z następującymi podmiotami: spółką Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działając wspólnie jako Wzywający), wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w I terminie złożone zostały zapisy na łączną liczbę 46.776.642 akcji ("Akcje") po 4,25 złote (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję (cena z wezwania).

Transakcja nabycia Akcji Impexmetal S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako Nabywający) jest planowana w dniu 18 czerwca 2019 roku (rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 21 czerwca 2019 roku).

Po nabyciu Akcji, Impexmetal S.A. będzie posiadała łącznie 47 376 642 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 24,9351% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 47 376 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz