BORYSZEW SA (31/2019) Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I terminie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2019

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 17 maja 2019 roku zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2019 roku otrzymał od Santander Bank Polska S.A., prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, informację, że w wyniku ogłoszonego, w dniu 17 maja 2019 roku przez Boryszew S.A. wraz

z następującymi podmiotami: spółką Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działając wspólnie jako Wzywający), wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w I terminie złożone zostały zapisy na łączną liczbę 46.776.642 akcje ("Akcje") po 4,25 złote (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję (cena z wezwania).

Transakcja nabycia Akcji Impexmetal S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako Nabywający) jest planowana w dniu 18 czerwca 2019 roku (rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 21 czerwca 2019 roku).

Po nabyciu Akcji, Boryszew S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 172.156.642 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 90,61% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 172.156.642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A., w tym bezpośrednio 117.500.968 akcji Impexmetal S.A., co stanowi 61,84% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 117.500.968 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie 47.376.642 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 24,94% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 47.376.642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A. i spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 7.279.032 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 3,83% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 7.279.032 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz