BUMECH SA (33/2019) Zawiadomienie Akcjonariuszy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 33/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 14.06.2019 roku powziął wiadomość o otrzymaniu od czterech Akcjonariuszy pisma wynikającego z obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

Zawiadomienie Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz