BENEFIT SYSTEMS SA (23/2019) Zmiana projektów uchwał Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BENEFIT SYSTEMS SA (23/2019) Zmiana projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 15:00

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 23/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019, niniejszym informuje o zmianie przygotowanych przez Spółkę projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 15:00, proponowanych do podjęcia w ramach punktu 16 porządku obrad, tj. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, a przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz