HERKULES SA (37/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

HERKULES SA (37/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 12 czerwca 2019 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 37/2019

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (ZWZ), które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku:

1. Kwieciński Tomasz - liczba głosów: 5.633.897, udział w głosach na ZWZ: 27,84%, udział w ogólnej liczbie głosów: 15,60%;

2. VALUE FIZ subfundusz 1 - liczba głosów: 5.464.801, udział w głosach na ZWZ: 27,01%, udział w ogólnej liczbie głosów: 15,13%;

3. Nationale-Nederlanden OFE - liczba głosów: 4.220.00, udział w głosach na ZWZ: 20,85%, udział w ogólnej liczbie głosów: 11,68%;

4. Mieszało Wiesław - liczba głosów: 1.089.290, udział w głosach na ZWZ: 5,38%, udział w ogólnej liczbie głosów: 3,02 %.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz