GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (13/2019) Zgłoszenie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (13/2019) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW", "Giełda") informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa, reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW, zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. przewidującego zmian statutu GPW. Projekt uchwały i uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz