RELPOL SA (13/2019) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14.06.2019 oraz projekt uchwały, która została poddana pod głosowanie a nie została podjęta.

Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załącznik:

1. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Uchwała niepodjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz