PZ CORMAY SA (16/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PZ CORMAY SA (16/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 r

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2019

Zarząd PZ Cormay S.A. (Emitent) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta ("ZWZ") zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 r. dysponowali 19 474 156 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Emitenta, na który składa się łącznie 84 205 008 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 23,13%.

Co najmniej 5% głosów na ZWZ posiadali:

Total FIZ - 18 477 146 głosów, tj. 94,88% głosów na ZWZ oraz 21,94% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz