FABRYKI MEBLI FORTE SA (13/2019) zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2019

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.(dalej Emitent) informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A., które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 r. akcjonariusz Spółki - OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" zgłosił sprzeciw do uchwały nr 2/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie akcjonariusz złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z punktem porządku obrad dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz