FABRYKI MEBLI FORTE SA (14/2019) powołanie osób zarządzających Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 14/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. dokonała wyboru Zarządu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. na nową pięcioletnią kadencję w następującym składzie:

Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu,

Klaus Dieter Dahlem - Członek Zarządu,

Andreas Disch - Członek Zarządu,

Maria Małgorzata Florczuk - Członek Zarządu,

Mariusz Gazda - Członek Zarządu.

W załączeniu życiorysy zawodowe Członków Zarządu Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz