TOYA SA (12/2019) Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

TOYA SA (12/2019) Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TOYA S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 roku wpłynął od Akcjonariusza posiadającego 15,81% ogólnej liczby akcji, wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toya S.A. planowanego na dzień 26 czerwca 2019r., zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zgłoszone przez Akcjonariuszy projekty uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz