PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (12/2019) Przyjęcie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (12/2019) Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-2024

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o przyjęciu przez Radę Nadzorczą w dniu 14 czerwca 2019 roku "Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-2024" ("Strategia").

Zgodnie ze Strategią, misją Spółki jest umocnienie na pozycji lidera w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, oferującego szeroki asortyment produktów skrobiowych i wdrażającego produkty innowacyjne. Lidera, tworzącego dzięki temu satysfakcjonującą wartość dla akcjonariuszy, zapewniającego satysfakcję pracowników oraz umożliwiającego rozwój produkcji rolnej w Polsce poprzez budowę długotrwałych relacji z plantatorami, gwarantujących im stabilność i opłacalność upraw surowców.

W ramach realizacji Strategii, Spółka wspiera rozwój klientów poprzez oferowanie im wysokiej jakości naturalnych produktów skrobiowych wytwarzanych z surowców rolnych oraz wdrażanie produktów innowacyjnych.

Spółka zdefiniowała następujące cele strategiczne:

- Zwiększenie wartości i udziału w rynku Grupy Kapitałowej PEPEES przez rozwój organiczny i akwizycje,

- Poszerzenie rynków docelowych i oferty produktowej, w tym o modyfikaty skrobiowe,

- Nawiązanie współpracy z inwestorem branżowym,

- Zintensyfikowanie i usprawnienie pozyskiwania surowca,

- Optymalizacja funkcjonowania Grupy Kapitałowej PEPEES.

Kluczowe dla dalszego rozwoju GK Pepees będzie, przewidywane w Strategii, nawiązanie współpracy z partnerem branżowym, w szczególności z sektora spożywczego, farmaceutycznego, suplementów diety i produktów przeznaczonych dla dzieci. Realizacja Strategii wymaga zapewnienia stosownego know-how i znacznych inwestycji w rozwój nowych produktów, w szczególności modyfikatów i nowoczesnych technologii.

Spółka korzystając ze środków własnych, kredytów, emisji akcji, innych źródeł zewnętrznych oraz zakładając pozyskanie kapitału od inwestora branżowego, planuje wdrożenie działań umożliwiających wprowadzenie na rynek atrakcyjnej oferty produktowej, w tym m.in. wprowadzenie na europejski rynek spożywczy i farmaceutyczny modyfikatów skrobiowych.

Zawarte w Strategii informacje i założenia w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Spółki, a jedynie są próbą kwantyfikacji wybranych poziomów wielkości operacyjnych i finansowych, do których realizacji dążyła będzie Spółka. Mając na uwadze wieloletnią perspektywę przyjętej strategii Zarząd Spółki zwraca jednocześnie uwagę, że może wystąpić szereg ryzyk i czynników od Spółki niezależnych, które mogą wpłynąć na brak możliwości osiągnięcia założonych celów strategicznych lub pożądanych celów ekonomicznych.

Prezentacja Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz