BANK POCZTOWY (5/2019) Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie powołania Zarządu Banku Pocztowego XI kadencji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2019

Postawa prawna: Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w związku z kończącą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018 - X kadencją Zarządu Banku Pocztowego S.A., Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 14.06.2019 r. podjęła uchwały w następujących sprawach:

- powołania pana Roberta Kuraszkiewicza do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji i powierzenia mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- powołania pana Pawła Kopeć do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji i powierzenia mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- powołania pana Tomasza Jodłowskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji i powierzenia mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

- powołania pana Tomasza Dąbrowskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji i powierzenia mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Powyżej wymienione uchwały wejdą w życie ze skutkiem od dnia następnego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zwołane zostało na dzień 28.06.2019 r.

Wobec powyższego skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji będzie przedstawiał się następująco:

Robert Kuraszkiewicz - Wiceprezes Zarządu,

Paweł Kopeć - Członek Zarządu,

Tomasz Jodłowski - Członek Zarządu,

Tomasz Dąbrowski - Członek Zarządu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz