BANK POCZTOWY (6/2019) Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru z dniem 14 czerwca 2019 r. Sekretarza Rady Nadzorczej XI kadencji w osobie Pana Jakuba Słupińskiego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz