ML SYSTEM SA (15/2019) Uchwała o wypłacie dywidendy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2019

Zarząd ML System S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacę dywidendy. Zgodnie z tą uchwałą na dywidendę przeznacza się kwotę 1.130.000 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych). Na każdą akcję przysługuje dywidenda w kwocie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) brutto. Dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustalony został na dzień 30 czerwca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz