SANOK RUBBER COMPANY SA (12/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 14 czerwca 2019 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Sanok RC SA przekazuje listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz