ABC DATA SA (40/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 40/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABC Data S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), zwołane ogłoszeniem dokonanym w dniu 17 maja 2019 r. (raport bieżący nr 34/2019 oraz nr 35/2019)

Spółka przekazuje w załączeniu do nin. raportu treść uchwał podjętych przez ZWZ.

Emitent informuje ponadto, że ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 6 lit k, l i m planowanego porządku obrad, które to punkty zostały umieszczone w porządku obrad na żądanie akcjonariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz