ESOTIQ & HENDERSON SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ESOTIQ & HENDERSON SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. - dokumenty.

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] w związku ze zwołaniem na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Mikołowie przy ul. Skośnej 2, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr RB 8/2019 w dniu 31 maja 2019 roku, w załączeniu przekazuje:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2018, obejmujące informacje na temat składu rady i jej komitetów, spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej,

- projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz