PRIME CAR MANAGEMENT SA (22/2019) Informacja o podjęciu uchwały w

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PRIME CAR MANAGEMENT SA (22/2019) Informacja o podjęciu uchwały w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu przez Emitenta Obligacji Serii 1/2017

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 22/2019

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie powzięcia działań zmierzających do dokonania wcześniejszego całkowitego wykupu przez Emitenta obligacji Serii 1/2017 (oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2017 roku ("Obligacje"), w tym wystąpienia do obligatariuszy celem dokonania ustaleń umożliwiających wykup Obligacji w terminie wcześniejszym, aniżeli termin wynikający z postanowień Warunków Emisji Obligacji.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz