ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (25/2019) Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2019

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że:

1. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ,wydał w dniu 13 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym postanowienie w przedmiocie ustanowenia kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym. Na podstawie art. 363 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne kuratorem ustanowiony został Pan Michał Pawłowski.

2. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wydał w dniu 13 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym postanowienie w przedmiocie powołania rady wierzycieli. Członkami rady zostali: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie, Hargic Woźniecki Sp. z o.o. Sk. z siedzibą w Szczeglinie, Gmina Pszczyna - Burmistrz Pszczyny oraz Kurator Obligatariuszy Pan Michał Pawłowski. Sąd powołał również zastępców członków rady wierzycieli: Jelux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach oraz Pini Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Spółka rozpoczęła spotkania informacyjne z głównymi wierzycielami finansowymi celem wypracowania planu działań restrukturyzacyjnych. Spółka będzie informować o kolejnych rozpoczętych etapach procesu restrukturyzacji na podstawie postępu prac.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz